Archiv článků

KŘEST

27.04.2013 17:38
KŘEST "Uvaž, když jsi byl pokřtěn, odkud pochází křest, ne-li z Kristova kříže, z Kristovy smrti. Celé tajemství je v tom, že trpěl za tebe. V něm jsi vykoupen, v něm jsi spasen." Sv. Ambrož, De sacramentis, 2,6   Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za...

SVATBA

27.04.2013 17:26
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život..." (z manželského slibu)Snoubenci chtějí vstoupit do nerozlučitelného svazku a chtějí si slíbit úctu, lásku a věrnost. Je třeba:aby alespoň jeden snoubenec byl...

POHŘEB

27.04.2013 17:13
POHŘEB   "Vždyť my a mrtví nejsme vůbec odloučeni jeden od druhého, protože všichni jdeme toutéž cestou a setkáme se na témže místě. Nebudeme nikdy odděleni, protože žijeme pro Krista a nyní jsme s Kristem spojeni, jdouce mu vstříc … budeme všichni shromážděni v Kristu". KKC; sv. Simeon...

EUCHARISTIE

27.04.2013 17:12
EUCHARISTIE   "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky … Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný … zůstává ve mně a já v něm." Jan 6, 51.54.56   Slavením eucharistie (tj. účastí na mši sv.) se nám zpřítomňuje Kristova výkupná oběť,...

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

27.04.2013 17:12
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu lidu. II. vatikánský koncil; Lumen...

SVÁTOST SMÍŘENÍ

27.04.2013 17:09
SVÁTOST SMÍŘENÍ "Kdo uzná své hříchy a odsoudí je, souhlasí již s Bohem. Bůh odsuzuje všechny hříchy; a odsoudíš-li je i ty, spojuješ se s Bohem. Člověk a hříšník, to jsou dvě rozdílné věci: člověk je Boží dílo, hříšník je tvé dílo, člověče. Znič, co jsi udělal ty, aby Bůh spasil, co učinil...

První společenský ples a III. Masopust

27.04.2013 16:20
První farní - společenský ples a již tradiční masopust      V loňském roce při zkouškách sboru Laurentius nás napadlo uspořádat farní společenský večer nebo přímo ples. Nápad to byl dobrý, ale zorganizovat takovou věc není jednoduché a člověk tomu musí věnovat dost času....

Vánoční koncert sboru LAURENTIUS

27.04.2013 15:25

Záhájení adventu na Dlouhém Mostě

27.04.2013 11:02

Svatomartinská neděle 2012

27.04.2013 10:27
Svatomartinská neděle na Dlouhém Mostě „Je mi zima, je mi zima…“ naříkal malý žebrák u bran města Amiensu. Neměl co na sebe a v listopadu už je přeci v našich kostelích docela zima. Kdyby tu neděli býval nepřijel na svém bílém koni svatý Martin v brnění a s růžovým chocholem...
Záznamy: 11 - 20 ze 26
<< 1 | 2 | 3 >>