Bohoslužby 2023

Farní kostel svatého Vavřince na Dlouhém Mostě

PRAVIDELNÁ KAŽDOU NEDĚLI V 10:00 hodin je mše svatá nebo bohoslužba Slova

Svátost smíření (zpověď) se uděluje po mši svaté od 10:50 hodin

POSVÍCENÍ

23. dubna 2023 v 10:00 hodin

POUTNÍ MŠE SVATÁ

06. srpna 2023 v 10:00 hodin

 

Filiální kostel svatého Antonína Paduánského na Rašovce

Bohoslužby se konají nepravidelně

POUTNÍ MŠE SVATÁ

18. června  2023 v 15:00 hodin

 

Historie zpracovaná a přeložená z němčiny panem Milanem Drägerem podle farní kroniky v roce 1993


Dlouhý Most vznikl jako luteránská osada německých uhlířů v polovině šestnáctého století při zemské stezce, která spojovala Čechy s Lužicí. V jednom úseku stezky se vyskytovaly mokřiny, proto musela být cesta zpevňována. Vznikl jakýsi dlouhý most, podle kterého byla osada pojmenována.

Oblast náležela k českodubskému panství, o kterém jsou první zmínky v zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Není ovšem doložena pravost listiny. Nesporné je až datum 1237, kdy Havel I. z rodu Markvarticů získal toto území výměnou. Havel povolal do Českého Dubu rytířský řád Johanitů, aby postavili opevněný klášter. Tento klášter byl v roce 1425 dobyt husity pod vedením Jana Čapka ze Sán, kterému území patřilo 11 let. Poté přešlo za doby Jiřího z Poděbrad na rod Berků z Dubé, na počátku 16. století na Vanterberky. Tomuto rodu bylo území, ke kterému patřil také Frýdštejn, Rohozec a Malá Skála, zkonfiskováno a předáno německému šlechtici Janu Opperdorfu. Do této doby spadá vznik Dlouhého Mostu.

I když byl rod německý, nebyl proti užívání českého jazyka při úředních jednáních a kázáních. Neomezoval ani náboženskou svobodu. Krátce po roce 1590 bylo celé panství prodáno Zikmundu Smiřickému ze Smiřic, jednomu z nejbohatších českých pánů a v Dlouhém Mostě byl postaven protestantský dřevěný kostel, který stál u hřbitova, na vyvýšeném okraji obce. Smiřickým bylo panství v roce 1621 pro účast na povstání českých stavů zabaveno a postoupeno Albrechtu z Valdštejna.

Třicetiletá válka měla na obec neblahý dopad. Přestože Albrecht z Valdštejna své území chránil před válečnými útrapami a nechal vypovědět všechny nekatolické kněze ze země, neštěstí se dostavilo po jeho smrti v roce 1634. Do té doby se v obcích neválčilo, jen pilně pracovalo. V průběhu druhé poloviny války se Dlouhý Most vylidnil. Život se navrátil do obce až koncem 17. století. Starý dřevěný kostel hrozil zřícením, proto byl postaven na jeho místě nový kamenný kostel.

V letech 1756-1763 byla oblast Liberce zasažena sedmiletou válkou. Nejhorší byl mor, který tyto válečné útrapy provázel. Lidé umírali do 6 hodin po objevení prvních příznaků.

V srpnu roku 1838 koupil panství za 512 000 zlatých kníže Camill de Rohan. Panství obsahovalo na ploše 3 čtverečních mil 1 město, 2 městečka a 77 vesnic s 22 923 obyvateli. V roce 1869 stálo v Dlouhém Mostě 347 domů a žilo zde 1 087 obyvatel. V roce 1910 se snížil počet domů na 205, obyvatel zde žilo 1363.

V roce 1866 vypukla prusko rakouská válka, která se velice dotkla Dlouhého Mostu a sousedních obcí. Před Dlouhým Mostem se postavil na odpor pruských hulánů pluk rakouských husarů a byla zde postavena barikáda. Po ústupu rakouského vojska byla obec zaplavena postupujícím pruským vojskem. Vzniklo tak mnoho škod. Na památku této události byl 16. července 1905 odhalen pomník

První světová válka přinesla opět do Dlouhého Mostu strach a bezmocnost. Konaly se sbírky barevných kovů pro válečné účely. Došlo také k ukrutnému zdražení a k zavedení lístků na odběr chleba a mouky. Mnoho mužů ve válce padlo, o některých nebyly zjištěny žádné zprávy. Až rok 1918 navrátil do obce naději. Mírový návrh amerického prezidenta Wilsona nalezl odezvu u vojáků, kteří opustili armádu a navrátili se do svých domovů. Než se lidé stačili vzpamatovat z válečných útrap, k moci se dostal říšský vůdce Adolf Hitler. Vznikl Protektorát Čechy a Morava a mnoho spolků bylo zrušeno. V Dlouhém Mostě byl zrušen Národní svaz a jeho jmění bylo zabaveno.