Kaple Božího Milosrdenství

Kaple Božího milosrdenství v Minkovicích je nevelkou empírovou sakrální stavbou z 19. století původně zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Kaple je obdélná s průčelním štítem, sklenuta plackou. Na oltáři se v 80. letech 20. století nacházela hrubá klasicistní kopie náhrobku sv. Jana Nepomuckého v chrámu sv. Víta v Praze.[1] Ve 21. století stojí obklopena novostavbami rodinných domků.

Po II. světové válce kaple postupně chátrala a hrozilo, že bude zbořena stejně jako barokní kaple v sousedních Šimonovicích. S první větší opravou kaple se začalo až v roce 1995, avšak oprava nebyla dokončena. V roce 2010 byla navázána nová spolupráce mezi farností Dlouhý Most, která do níž sice osada Minkovice přímo nepatří, ale je nedaleko, a obcí Šimonovice, jejíž součástí je osada Minkovice, ale která naopak spadá do farnosti Dlouhý Most. Nejdříve se podařilo opravit kříž v Šimonovicích a poté se v roce 2014 začala obec Šimonovice jako vlastník kaple zabývat opravou minkovické kaple. Obec zorganizovala opravu kaple s využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V průběhu let 2014-2015 kaple získala novou střechu, nová okna a dveře. Kolem bylo nově uděláno odvodnění. Oprava se podařila dokončit na podzim roku 2015 a otevřena po rekonstrukci byla 7. listopadu 2015. O Vánocích 2015 bylo do kaple doneseno ministranty z dlouhomostecké farnosti Betlémské světlo. V průběhu Svatého roku milosrdenství vznikl nápad administrátora in materialibus jáhna R.Di. Bc. Michala Olekšáka zasvětit kapli Božímu milosrdenství, které provedl za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty o Neděli Božího milosrdenství 3. dubna 2016 litoměřický biskup Jan Baxant.[2]

 

BOHOSLUŽBY 2024

 

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_milosrdenstv%C3%AD_(Minkovice)

 POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech K/O, sv. II.. Praha : Academia, 1978. 580 s. S. 393.

  •  MICHÁLKOVÁ, Jana; OLEKŠÁK, Michal. - Nová kaple Božího milosrdenství. Katolický týdeník. duben 2016, čís. 15, s. 4 (Diecézní zpravodajství).

FOTOGRAFIE:

2018

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Pout_k_Bozimu_Milosrdenstvi_v_Minkovicich_2018/

2016

galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/9dd68eba-ab58-418c-b52a-73c35eea0371

 

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Zehnani_opravene_kaple_a_jeji_nove_zasveceni_Bozimu_Milosrdenstvi_-_Minkovice_2016/

2017

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Kaple_Boziho_Milosrdenstvi_-_pout_s_ostatky_svateho_papeze_Jana_Pavla_II./

 

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Pout_k_Bozimu_Milosrdenstvi_v_Minkovicich_2017/