Kontakty a struktura farnosti

Kontakt a sídlo farnosti

Římskokatolická farnost Dlouhý Most

Dlouhý Most čp.103, 463 12 Dlouhý Most, Česká Republika

IČ: 46749462

E- mail:  farnost.dlouhy.most@dltm.czWebové stránky: www.farnost-dlouhymost.cz

 

Návštěvní doba na úřadě farnosti:

pro Vaše pohodlí doporučujeme poslat sms a my se Vám pokusíme dát co nejbližší možný termín návštěvy.

Mobil: +420 731 110 007

 Číslo bankovního účtu : 43-9917960207/0100 (Komerční banka)

 

Personalia

R.Di. Bc. Michal Olekšák

Diakon - ženatý jáhen 

Statutární administrátor farnosti 

 administrator in materialibus farností 

Dlouhý Most, Křižany, Žibřidice, Jítrava, Rynoltice

notář a moderátor soudní kanceláře u Diecézního soudu litoměřické diecéze

 

 

 R.Do. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

Kněz

administrátor exc. in spiritualibus farnosti Dlouhý Most

administrátor farnosti Vratislavice nad Nisou

soudní vikář u Diecézního soudu litoměřické diecéze

 

  

Farnost je součástí Římskokatolické církve a patří do Litoměřické diecéze

Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra     J. Svatost František  (Jorge Mario Bergoglio)

Sídelní biskup litoměřický                              J. Ex. Msgre. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, (21. biskup)

Emeritní biskup litoměřický:                           J. Ex. Msgre. Mgr. Jan Baxant (20. biskup)

                                                                      J. Ex. Msgre. Mgr. Pavel Posád (19. biskup)

Generální vikář:                                              Msgre. Mgr. Radek Jurněčka

Rozloha diecéze: 9.380Km2

Počet farností: 437

Kostelů a kaplí je: 1135 

Počet obyvatel: 1.335.154

Římskokatolíků : 159.956

 

Diecéze litoměřická má 10 vikariátů, my patříme do Libereckého vikariátu

Okrskový vikář: R.D. Mgr. Lukáš Hrabánek

 

Farnost Dlouhý Most je samostatnou farností

Římskokatolická farnost Dlouhý Most
Farní kostel na Dlouhém Mostě je zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnovi a mučedníkovi

Filiální kostel na Rašovce je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, knězi a učiteli církve

Farnost má matriku již od roku 1787

Do farnosti patří území: Dlouhý Most (Langenbruck), Javorník (Jaberlich), Rašovka (Raschen), Šimonovice (Schimsdorf).
 

Z farnosti Dlouhý Most jsou ještě spravovány farnosti a kostely

Kostel na Rašovce, Kaple v Šimonovicích

Římskokatolická farnost Křižany

Římskokatolická farnost Žibřidice

Římskokatolická farnost Rynoltice

Římskokatolická farnost Jítrava

Poutní kostel ve Zdislavě 

Fara Jítrava