Kontakty a struktura farnosti

Kontakt

Římskokatolická farnost Dlouhý Most

Dlouhý Most čp.103

463 12 Dlouhý Most

Česká Republika

  

E- mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz

Webové stránky: www.farnost-dlouhymost.cz


Návštěvní doba na úřadě farnosti:

pro Vaše pohodlí doporučujeme  zavolat nebo poslat sms a my se Vám pokusíme dát co nejbližší možný termín návštěvy.

 

Mobil: +420 602 945 915


 Číslo bankovního účtu : 43-9917960207/0100 (Komerční banka)

  IČ: 46749462

DIČ: 46749462

Personalia

Bc. Michal Olekšák

Diakon - trvalý jáhen  

Statutární administrátor farnosti - administrator in materialibus

Notář u Diecézního soudu litoměřické diecéze

  

 

 Mgr. Josef Faltejsek

Kněz

administrátor exc. in spiritualibus

farní vikář na arciděkanství v Liberci


  

Farnost je součástí Římskokatolické církve a patří do Litoměřické diecéze

Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra        J. Svatost František  (Jorge Mario Bergoglio)

Emeritní papež                                                    J. Svatost Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)

Sídelní biskup litoměřický:                                   J. Ex. Msgre. Mgr. Jan Baxant (20. biskup litoměřický)

Generální vikář:                                                   Msgre. J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek

 

Rozloha diecéze: 9.380Km2

Počet farností: 437

Kostelů a kaplí je: 1135 

Počet obyvatel: 1.335.154

Římskokatolíků : 159.956

 

Diecéze litoměřická má 10 vikariátů, my patříme do Libereckého vikariátu

Okrskový vikář: R.D. Mgr. Radek Jurnečka


Farnost Dlouhý Most je samostatnou farností

Římskokatolická farnost Dlouhý Most
Farní kostel na Dlouhém Mostě je zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnovi a mučedníkovi

Filiální kostel na Rašovce je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, knězi a učiteli církve

Farnost má matriku již od roku 1787

Do farnosti patří území: Dlouhý Most (Langenbruck), Javorník (Jaberlich), Rašovka (Raschen), Šimonovice (Schimsdorf).
 

 

Administrátor in materialibus: jáhen Bc. Michal Olekšák (duchovní, a materiální správce a statutární zástupce farnosti)
Administrátor exc. in spiritualibus: kněz R.D. Mgr. Josef Faltejsek (duchovní správce)

Počet obyvatel Dlouhého Mostu: 855 


Z farnosti Dlouhý Most jsou ještě spravovány  farnosti

Římskokatolická farnost Křižany,

Římskokatolická farnost Žibřidice

Římskokatolická farnost Jítrava

Římskokatolická farnost Rynoltice

Poutní kostel ve Zdislavě