Kontakty a struktura farnosti

Kontakt a sídlo farnosti

Římskokatolická farnost Dlouhý Most

Dlouhý Most čp.103

463 12 Dlouhý Most

Česká Republika

 

IČ: 46749462

 

E- mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz nebo farnost.dlouhy.most@dltm.cz

Webové stránky: www.farnost-dlouhymost.cz

 

Návštěvní doba na úřadě farnosti:

pro Vaše pohodlí doporučujeme poslat sms a my se Vám pokusíme dát co nejbližší možný termín návštěvy.

 

Mobil: +420 602 945 915

 

 Číslo bankovního účtu : 43-9917960207/0100 (Komerční banka)

  

 

Personalia

R.D. Bc. Michal Olekšák

Diakon - trvalý jáhen 

Statutární administrátor farnosti 

 administrator in materialibus

Notář u Diecézního soudu litoměřické diecéze

 

 

 R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

Kněz

administrátor exc. in spiritualibus

kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost

Soudní vikář u Diecézního soudu litoměřické diecéze

 

  

Farnost je součástí Římskokatolické církve a patří do Litoměřické diecéze

Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra        J. Svatost František  (Jorge Mario Bergoglio)

Emeritní papež                                                    J. Svatost Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)

Sídelní biskup litoměřický:                                   J. Ex. Msgre. Mgr. Jan Baxant (20. biskup litoměřický)

Generální vikář:                                                   Msgre. J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek

 

Rozloha diecéze: 9.380Km2

Počet farností: 437

Kostelů a kaplí je: 1135 

Počet obyvatel: 1.335.154

Římskokatolíků : 159.956

 

Diecéze litoměřická má 10 vikariátů, my patříme do Libereckého vikariátu

Okrskový vikář: R.D. Mgr. Radek Jurnečka

 

Farnost Dlouhý Most je samostatnou farností

Římskokatolická farnost Dlouhý Most
Farní kostel na Dlouhém Mostě je zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnovi a mučedníkovi

Filiální kostel na Rašovce je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, knězi a učiteli církve

Farnost má matriku již od roku 1787

Do farnosti patří území: Dlouhý Most (Langenbruck), Javorník (Jaberlich), Rašovka (Raschen), Šimonovice (Schimsdorf).
 

 

Administrátor in materialibus: jáhen Bc. Michal Olekšák (duchovní, a materiální správce a statutární zástupce farnosti)
Administrátor exc. in spiritualibus: kněz R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D. (duchovní správce)

Počet obyvatel Dlouhého Mostu: 855 

 

Z farnosti Dlouhý Most jsou ještě spravovány farnosti a kostely

Kostel na Rašovce
Kaple v Šimonovicích

Římskokatolická farnost Křižany

Římskokatolická farnost Žibřidice

Římskokatolická farnost Rynoltice

Římskokatolická farnost Jítrava

Poutní kostel ve Zdislavě 

Fara Jítrava