Připravované akce 2020

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.

Těšíme se na Vás.


LEDEN

12. ledna        Dlouhý Most      Křtu Páně mše svatá v 10:00 hodin

13. ledna        Filipov               Pouť farníků do baziliky ve Filipově, začátek ráno ve 04:00

ÚNOR

02. února       Dlouhý Most      Uvedení Páně do chrámu - HROMNICE od 10:00 mše svatá

                                                s žehnáním svící (Hromniček)

26. února       Dlouhý Most      POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

BŘEZEN

01. března     Dlouhý Most      I. neděle postní v 10:00 mše svatá

                                               R.D. Michal 

DUBEN

05. dubna       Dlouhý Most      KVĚTNÁ NEDĚLE  v 10:00 mše svatá ZRUŠENO 

                                                R.D.  Michal

09. dubna       Dlouhý Most      ZELENÝ ČTVRTEK v 18:00 mše svatá ZRUŠENO

                                                P. Rastislav

10. dubna       Dlouhý Most      VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin Křížová cesta s obřady ZRUŠENO

                                                o. diakon Michal

11. dubna       Dlouhý Most      VELIKONOČNÍ VIGILIE od 19:30 hodin s ohledem na rodiny s dětmi.

                                                ZRUŠENO

                                                o. diakon Michal

21. dubna       Dlouhý Most      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše svatá od 10:00 hodin  ZRUŠENO

                                                s žehnáním pokrmů  R.D. Michal

19. duben       Dlouhý Most      MŠE SVATÁ v 10:00 NEBUDE !!!

19. duben       Mínkovice          POUTNÍ MŠE SVATÁ k Božímu Milosrdenství v 15:00 hodin

                                                Celebruje generální vikář litoměřické diecéze Msgre. Martin Davídek

25. duben       Dlouhý Most      IX. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům,

                                                začátek  v 10:00 o. diakon Michal

26. dubna       Dlouhý Most      POSVÍCENÍ mše svaté v 10:00 hodin P. Rastislav

                                                321. let od posvěcení kostela (23. dubna 1699)

KVĚTEN

01. května       Hejnice            Tradiční farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA

                                              Česká mše svatá s originálem milostné sochy. Mše svatá od 15:00

02. května       Jítrava              POUTNÍ MŠE SVATÁ od 17:00 hodin

                                              Msgre. Karel Havelka emeritní generální vikář litoměřické diecéze

08. května       Zdislava           VI. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům, 

                                               začátek v 10:30 hodin o.diakon Michal

30. května      Jablonné v P.     Pouť rodin ke svaté Zdislavě v 09:00 mše svatá s otcem biskupem

31. května      Dlouhý Most      SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 10:00 mše svatá

ČERVEN

14. června      Rašovka            POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin

28. června      Křižany            KoncertT AKS. Začátek v 15:00 v kostele

ČERVENEC

19. července  Dlouhý Most      Děkovná mše svatá v 10:00 hodin.

SRPEN

08. srpna        Dlouhý Most      POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince

ZÁŘÍ

05. září           Zdislava            Kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. 

                                                MARIÁNSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ začátek v 10:00 hodin.

06. září            Dlouhý Most     Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb

                                                v 11:00 hodin o.diakon Michal

27. září            Rašovka           POSVÍCENÍ kostel sv. Antonína Paduánského v 10:00

                                              

ŘÍJEN

04. října          Křižany             Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

                                              Celebruje R.D. Michal

LISTOPAD

02. listopadu    Dlouhý Most      DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE od 17:00 hodin.

22. listopadu    Dlouhý Most      Udílení svátosti pomazání nemocných v 10:00 mše svatá.

29. listopadu    Dlouhý Most     kostel - I. Neděle adventní mše svatá v 10:00 hodin

29. listopadu    Dlouhý Most     kostel - Zahájení adventu v kostele sv. Vavřince od 17:30 hodin

PROSINEC

04. prosince     Rynoltice          kostel - Benefiční koncert pana LUĎKA VELEHO od 18:00 hodin

05. prosince     Rynoltice          kostel - POUTNÍ MŠE SVATÁ  ke cti svaté Barbory od 11:00 hodin

09. prosince     Dlouhý Most     v kostele Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem v 18:00 hodin

24. prosince    Půlnoční 2020

                       16:00 Dlouhý Most  Slavnostní Bohoslužba Slova pro rodiny

25. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin Slavnostní bohoslužba - Hod Boží Vánoční.

27. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin mše svatí ze sváteku Svaté rodiny.

                                                   Žehnání manželům a poděkování za rok 2020.

Změna programu vyhrazena.