Připravované akce 2024

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.

Těšíme se na Vás.

 

18. února      Dlouhý Most     Zahájení doby postní s POPELCEM - mše svatá v 10:00 

24. března    Dlouhý Most     Květná neděle - bohoslužba v 10:00

28. března    Dlouhý Most     Zelený čtvrtek - bohoslužba v 18:00

29. března    Dlouhý Most     Velký pátek - v 15:00 Křížová cesta s obřady

30. března   Dlouhý Most     Velikonoční vigilie od 18:30

31. března   Dlouhý Most     Zmrtvýchvstání Páně - bohoslužba v 10:00

07. dubna     Šimonovice       POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ v 15:00

14. dubna     Dlouhý Most      Posvícení slavnostní bohoslužba v 10:00

04. května    Dlouhý Most      Žehnání motorkářům v 10:00

01. května     Hejnice             Pouť k Mater Formose

08. května     Zdislava            Žehnání motorkářům v 10:00

12. května     Jítrava               Cyklopouť ke svatému Pankráci v 15:00

07. června     Jítrava               Noc Kostelů od 17:00 - 22:00

16. června     Rašovka           Poutní bohoslužba v 10:00

04. srpna      Dlouhý Most     Poutní mše svatá v 10:00

01. září         Dlouhý Most     Žehnání školákům sobota v 10:00.

15. září         Dlouhý Most     Farní zahradní slavnost od 17:00

Změna programu vyhrazena.