Připravované akce 2019

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.


Těšíme se na Vás.


LEDEN

06. ledna        Dlouhý Most       Javorník, Šimonovice, Mínkovice - Tříkrálové žehnání obydlí 

                                                začátek od 14:00 do 16:00.

13. ledna        Filipov               pouť farníků do baziliky ve Filipově, začátek ráno ve 04:00


BŘEZEN

06. března        Dlouhý Most      POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

10. března        Dlouhý Most      I. neděle postní v 10:00 mše svatá


DUBEN

07. dubna       Dlouhý Most      Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných v 10:00 hodin

07. dubna       Dlouhý Most      Setkání rodin s farním oběděm. Po mši svaté u Hastrmánka:-)

13. dubna        Dlouhý Most     VIII. Motorkářská bohoslužba s žehnáním motorkářům, 

                                             začátek v 10:00 hodin. Otec diákon Bc. Michal Olekšák

14. dubna       Dlouhý Most      KVĚTNÁ NEDĚLE v 10:00

19. dubna       Dlouhý Most      VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin s obřady

20. dubna       Dlouhý Most      VELIKONOČNÍ VIGILIE od 19:30 hodin se sborem Laurentius

21. dubna       Dlouhý Most      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše svatá s žehnáním pokrmů od 10:00 hodin.

28. duben       Mínkovice          POUTNÍ MŠE SVATÁ k Božímu Milosrdenství v 15:00 hodin


KVĚTEN

01. května       Hejnice            Tradiční farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA, 

                                             Česká mše svatá s originálem milostné sochy. Mše svatá od 15:00

04. května       Jítrava             POUTNÍ MŠE SVATÁ od 17:00 hodin.

05. dubna        Dlouhý Most     POSVÍCENÍ - 320. let od posvěcení kostela (23. dubna 1699)

                                              začátek mše svaté v 10:00 hodin

                                              Celebruje R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

08. května       Zdislava           V. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům, začátek v 10:30

                                              Otec diákon Bc. Michal Olekšák

ČERVEN

01. červen      Jablonné v P.     Pouť rodin ke svaté Zdislavě v 11:00 mše svatá s otcem biskupem Janem.

09. červen      Dlouhý Most      SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 10:00

09. června      Rašovka            POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin

30. června       Křižany            KoncertT AKS. Začátek v 15:00 v kostele


SRPEN

10. srpna        Dlouhý Most      POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince od 15:00 hodin 

                                             celebruje ICLic. Mgr. Pavel Andrš

31. srpna        Křižany             Česko - Německá mše svatá s rodáky v 10:00. 

                                             

ZÁŘÍ

01. září            Dlouhý Most     Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb v 11:00 hodin

07. září           Zdislava            Kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. 

                                                MARIÁNSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ začátek v 10:00 hodin.

                                                Celebruje R.D. Vít Audy

29. září            Rašovka           POSVÍCENÍ kostel sv. Antonína Paduánského v 10:00

                                              

ŘÍJEN

05. října          Křižany             Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

                                              Celebruje R.D. Mgr. Radek Jurnečka, librecký arciděkan a vikář

LISTOPAD

02. listopadu    Dlouhý Most      DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE od 17:00 hodin.

17. listopadu    Dlouhý Most      Udílení svátosti pomazání nemocných v 10:00.

17. listopadu    Jítrava                Lípa Svobody od 14:30 s otcem biskupem Janem Baxantem


PROSINEC

01. prosince     Dlouhý Most     kostel - I. Neděle adventní Mše svatá v 10:00 hodin

01. prosince     Dlouhý Most     kostel - Zahájení adventu v kostele sv. Vavřince od 17:30 hodin

06. prosince     Rynoltice          kostel - Benefiční koncert od 18:00 hodin

07. prosince     Rynoltice          kostel - POUTNÍ MŠE SVATÁ  ke cti svaté Barbory od 11:00 hodin

11. prosince     Dlouhý Most     v kostele Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem v 18:00 hodin

22. prosince     Dlouhý Most     KONCERT A DIVADLO s Betlémským Světlem

24. prosince    Půlnoční 2019

                       16:00 Dlouhý Most  Slavnostní Bohoslužba Slova pro rodiny

                       16:00 Jítrava            Vánoční mše svatá  

                       21:30 Křižany          Slavnostní vánoční bohoslužba Slova

                       22:00 Rynoltice        Půlnoční mše svatá

                       23:00 Zdislava          Půlnoční bohoslužba Slova

25. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin Slavnostní bohoslužba - Hod Boží Vánoční.

29. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin mše svatí ze sváteku Svaté rodiny.

                                                   Žehnání manželům a poděkování za rok 2019.

27. prosince  Rynoltice               Koncert J.J. Ryba Česká mše vánoční sbor JEŠTĚD, začátek v 19:00 hodinZměna programu vyhrazena.