Připravované akce 2020

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.

Těšíme se na Vás.

 

LEDEN

12. ledna        Dlouhý Most      Křtu Páně mše svatá v 10:00 hodin

13. ledna        Filipov               Pouť farníků do baziliky ve Filipově, začátek ráno ve 04:00

 

ÚNOR

02. února       Dlouhý Most      Uvedení Páně do chrámu - HROMNICE od 10:00 mše svatá

                                                s žehnáním svící (Hromniček)

26. února       Dlouhý Most      POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

 

BŘEZEN

01. března     Dlouhý Most      I. neděle postní v 10:00 mše svatá

                                               R.D. Michal 

DUBEN

 

05. dubna       Dlouhý Most      KVĚTNÁ NEDĚLE  v 10:00 mše svatá ZRUŠENO 

09. dubna       Dlouhý Most      ZELENÝ ČTVRTEK v 18:00 mše svatá ZRUŠENO

10. dubna       Dlouhý Most      VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin Křížová cesta s obřady ZRUŠENO

11. dubna       Dlouhý Most      VELIKONOČNÍ VIGILIE  ZRUŠENO

21. dubna       Dlouhý Most      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše svatá od 10:00 hodin 

19. duben       Mínkovice          POUTNÍ MŠE SVATÁ k Božímu Milosrdenství v 15:00 hodin ZRUŠENO

25. duben       Dlouhý Most      IX. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům ZRUŠENO

26. dubna       Dlouhý Most      POSVÍCENÍ mše svaté v 10:00 hodin ZRUŠENO

                                            

KVĚTEN

 

 

01. května       Hejnice            Tradiční farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA

                                               ZRUŠENO

02. května       Jítrava              POUTNÍ MŠE SVATÁ od 17:00 hodin ZRUŠENO

08. května       Zdislava           VI. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům ZRUŠENO

30. května      Jablonné v P.     Pouť rodin ke svaté Zdislavě  ZRUŠENO

 

31. května      Dlouhý Most      SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 10:00 mše svatá

 

ČERVEN

14. června      Rašovka            POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin

                                               ZRUŠENO

28. června      Křižany            KoncertT AKS. Začátek v 15:00 v kostele

ČERVENEC

19. července  Dlouhý Most      Děkovná mše svatá v 10:00 hodin.

 

 

SRPEN

09. srpna        Dlouhý Most      POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince neděle v 10:00

ZÁŘÍ

05. září           Zdislava            Kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. 

                                                MARIÁNSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ začátek v 10:00 hodin.

                                                celebruje R.D. Pavel Ajchler

06. září            Dlouhý Most     Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb

                                                v 11:00 hodin R.D. Michal Podzimek

ŘÍJEN

04. října          Křižany             Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

                                              Celebruje R.D. Michal  ZRUŠENO

LISTOPAD

 

02. listopadu    Dlouhý Most      DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE od 17:00 hodin.

22. listopadu    Dlouhý Most      Udílení svátosti pomazání nemocných v 10:00 mše svatá. ZRUŠENO

29. listopadu    Dlouhý Most     kostel - I. Neděle adventní mše svatá v 10:00 hodin

29. listopadu    Dlouhý Most     kostel - Zahájení adventu v kostele sv. Vavřince od 17:30 hodin ZRUŠENO

PROSINEC

04. prosince     Rynoltice          kostel - Benefiční koncert pana LUĎKA VELEHO ZRUŠENO

05. prosince     Rynoltice          kostel - POUTNÍ MŠE SVATÁ  ke cti svaté Barbory od 10:00 hodin

                                                Celebruje R.D. Pavel Morávek

09. prosince     Dlouhý Most     v kostele Česko zpívá koledy v 18:00 hodin ZRUŠENO

 

24. prosince    Půlnoční 2020

                       16:00 Dlouhý Most  Půlnoční s omezeným počtem osob!!!

                       Jítrava -  ZRUŠENO

                       Zdislava - ZRUŠENO

                       22:00 Rynoltice Půlnoční mše svatá s omezeným počtem osob!!!  

 

25. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin Slavnostní bohoslužba - Hod Boží Vánoční.

27. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin mše svatí ze sváteku Svaté rodiny.

                                                   Žehnání manželům a poděkování za rok 2020.

Změna programu vyhrazena.