Připravované akce 2018

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.


Těšíme se na Vás.


LEDEN

6.-7. ledna     Dlouhý Most       Javorník, Šimonovice, Mínkovice - Tříkrálové žehnání obydlí 

                                                začátek od 14:00 do 16:00.

13. ledna        Filipov               pouť farníků do baziliky ve Filipově, začátek ráno ve 04:00


ÚNOR

14. února        Dlouhý Most      POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

18. února        Dlouhý Most      I. neděle postní v 10:00 mše svatá


BŘEZEN

18. března       Dlouhý Most      Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných v 10:00 hodin

18. března       Dlouhý Most      Setkání rodin s farním oběděm. Po mši svaté u Hastrmánka:-)

25. března       Dlouhý Most      KVĚTNÁ NEDĚLE v 10:00
29. března       Dlouhý Most      ZELENÝ ČTVRTEK od 18:00 hodin s tichou adorací do 20:00 hodin

30. března       Dlouhý Most      VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin s obřady

31. března       Dlouhý Most      VELIKONOČNÍ VIGILIE od 19:30 hodin se sborem Laurentius

01. dubna        Dlouhý Most      Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ od 10:00 hodin.


DUBEN

08. duben        Mínkovice         POUTNÍ MŠE SVATÁ k Božímu Milosrdenství v 15:00 hodin

                                                ICLic. Mgr. Pavel Andrš, liberecký rodák a farář z Hejnic

22. dubna        Dlouhý Most     POSVÍCENÍ - 319. let od posvěcení kostela (23. dubna 1699)

                                                začátek mše svaté v 10:00 hodin

                                                ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář 

28. dubna        Dlouhý Most     VII. Motorkářská bohoslužba s žehnáním motorkářům, 

                                                začátek v 10:00 hodin. Otec diákon Bc. Michal Olekšák

KVĚTEN

01. května       Hejnice            Tradiční farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA, 

                                                Česká mše svatá s originálem milostné sochy. Mše svatá od 15:00

05. května       Jítrava             POUTNÍ MŠE SVATÁ od 17:00 hodin.

08. května       Zdislava           IV. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním motorkářům, začátek v 10:30

                                                Otec diákon Bc. Michal Olekšák

20. května      Dlouhý Most      SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 10:00

25. května      Žibřidice            NOC Kostelů od 18:00 - 22:00 

27. května      Javorník            POUTNÍ MŠE SVATÁ s procesím k horské kapli se zastavením u kaple sv. Antonína. 

                                                Od 14:00 hodin procesí od kostela na Dlouhém Mostě a 

                                                Od 15:00 hodin poutní mše svatá u Horské kaple na Javorníku.

                                                P. Ing. Mgr. Jeroným Jurka OFM, emeritní provinciál a administrátor Ruprechtic.


ČERVEN

09. června       Dlouhý Most     DĚKOVNÁ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ od 11:00

10. června       Rašovka           POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin

                                                R.D. Mgr. Josef Faltejsek

30. června       Křižany            KoncertT AKS. Začátek v 15:00 v kostele


SRPEN

12. srpna        Dlouhý Most      POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince od 15:00

                                                 R.D. Mgr. Vít Audi, děkan Frýdlanský


ZÁŘÍ

01. září           Křižany             Česko - Německá mše svatá s rodáky v 10:00.

08. září           Zdislava            Kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. 

                                                MARIÁNSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ začátek v 15:00 hodin.

                                                P. ThLic. Bc. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR,

                                                generální sekretář ČBK a emeritní generální vikář.

09. září            Dlouhý Most     Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb v 10:00 hodin

30. září            Rašovka           POSVÍCENÍ kostel sv. Antonína Paduánského v 15:00

                                                 R.D. Ing. Pavel Morávek, děkan farnosti Nový Bor


ŘÍJEN

13. října          Křižany             Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

                                                R.D. Mgr. Radek Jurnečka, librecký arciděkan a vikář

26. října          Rynoltice          SLAVNOSTNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR.

                                                Od 14:00 zasazení lipové áleje a koncert za účasti obyvatel a vážených hostů,

                                                Otec biskup Jan Baxant a pan Hejtman Martin Půta.


LISTOPAD

02. listopadu    Dlouhý Most      DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE od 17:00 hodin.

04. listopad      Rašovka           Mše svatá - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé od 15:00 hodin

11. listopadu    Dlouhý Most     kostel - Svatomartinská neděle s žehnáním letošního vína v 10:00 hodin


PROSINEC

02. prosince     Dlouhý Most     kostel - Zahájení adventu s koncertem od 16:30 hodin

05. prosince     Dlouhý Most     kostel - Příchod Mikuláše s nadílkou

07. prosince     Rynoltice          kostel - Benefiční koncert od 18:00 hodin

08. prosince     Rynoltice          kostel - POUTNÍ MŠE SVATÁ  ke cti svaté Barbory od 11:00 hodin

12. prosince     Dlouhý Most     v kostele Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem v 18:00 hodin

16. prosince     Křižany             kostel Betlémské světlo s adventím koncertem od 16:00 hodin

24. prosince     Půlnoční 2018

                       16:00 Dlouhý Most  Slavnostní Bohoslužba Slova pro rodiny s Betlémským světlem

                       16:00 Jítrava          Vánoční Mše svatá ??? 

                       21:30 Křižany        Slavnostní vánoční bohoslužba Slova

                       22:00 Dlouhý Most  Půlnoční mše svatá

                       22:00 Rynoltice       Půlnoční mše svatá

                       23:00 Zdislava        Půlnoční bohoslužba Slova

27. prosince  Dlouhý Most           Vánoční koncert sboru Laurentius, začátek v 17:00 hodin

28. prosince  Rynoltice                Koncert J.J. Ryba Česká mše vánoční sbor JEŠTĚD, začátek v 19:00 hodin

30. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin Svátek svaté rodiny.

                                                    Žehnání manželům a poděkování za rok 2018.


Změna programu vyhrazena.