Připravované akce 2021

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.

Těšíme se na Vás.

 

LEDEN

10. ledna        Dlouhý Most      Křtu Páně mše svatá v 10:00 hodin

 

ÚNOR

07. února       Dlouhý Most      Uvedení Páně do chrámu - HROMNICE od 10:00 mše svatá

                                                s žehnáním svící (Hromniček)

17. února       Dlouhý Most      POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

 

BŘEZEN

19. března     Dlouhý Most      Slavnost sv. Josefa, bohoslužba v 18:00

21. března     Dlouhý Most      Mše svatá s udělováním svátosti nemocných v 10:00

28. března     Dlouhý Most      Květná neděle mše svatá v 10:00

                        

DUBEN

01. dubna       Dlouhý Most      ZELENÝ ČTVRTEK v 18:00 mše svatá ZRUŠENO

02. dubna       Dlouhý Most      VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin Křížová cesta s obřady ZRUŠENO

03. dubna       Dlouhý Most      VELIKONOČNÍ VIGILIE  v 18:00 ZRUŠENO

04. dubna       Dlouhý Most      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše svatá od 10:00 hodin ZRUŠENO

11. duben       Mínkovice          POUTNÍ MŠE SVATÁ k Božímu Milosrdenství v 15:00 hodin ZRUŠENO

                                            

KVĚTEN

01. května       Hejnice            Tradiční farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA

02. května       Dlouhý Most    POSVÍCENÍ mše svatá v 10:00 

23. května      Dlouhý Most      SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 10:00 mše svatá

 

ČERVEN

19. června      Dlouhý Most           IX. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ s žehnáním v 10:00 hod.

SRPEN

15. srpna        Dlouhý Most      POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince neděle v 15:00

 

ZÁŘÍ

04. září           Zdislava            Kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. 

                                                MARIÁNSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ začátek v 10:00 hodin.

                                                

05. září            Dlouhý Most     Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb

                                                v 11:00 hodin 

ŘÍJEN

02. října          Křižany             Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

                                              Celebruje R.D. Michal  Podzimek

LISTOPAD

02. listopadu    Dlouhý Most      DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE od 17:00 hodin.

28. listopadu    Dlouhý Most     kostel - I. Neděle adventní mše svatá v 10:00 hodin

28. listopadu    Dlouhý Most     kostel - Zahájení adventu v kostele sv. Vavřince od 17:30 hodin 

 

PROSINEC

03. prosince     Rynoltice          kostel - Benefiční koncert pana LUĎKA VELEHO 

04. prosince     Rynoltice          kostel - POUTNÍ MŠE SVATÁ  ke cti svaté Barbory od 10:00 hodin

05. prosince     Dlouhý Most     Kostel - setkání se svatým Mikulášem od 16:00 hodin

24. prosince    Půlnoční 2021

                       Dlouhý Most  v 16:00

                       Křižany v 21:30

                       Zdislava v 23:00

25. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin Slavnostní bohoslužba 

26. prosince  Dlouhý Most           V 10:00 hodin mše svatí ze sváteku Svaté rodiny 

                                                   Žehnání manželům a poděkování za rok 2021.

Změna programu vyhrazena.