Farnost Rynoltice

Římskokatolická farnost Rynoltice

Sídlo: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 731 110 007

E-mail: farnost.dlouhy.most@dltm.cz

: 46749152

B.Ú.: 115-4057890217/0100 Komerční banka Liberec

 

Farní kostel v Rynolticích je zasvěcen sv. Barboře, mučednici

Farnost od roku 1858 a do farnosti patří: obce Rynoltice, Černá Louže, Janovice, Nová Starost, Polesí.
 

Bohoslužby, koncerty a akce v roce 2023

 
 
 

 

ZPRÁVA Z FARNOSTI RYNOLTICEV kostele sv. Barbory v Rynolticích byla dne 7. 11. 2022 ukončena poslední etapa průzkumu původní výmalby - barevnost interiéru kostela. Tato etapa, byla důležitá pro další postup prací na celkové obnově (barevnost oltáře, který se v současné době již v ateliéru restauruje, celková nová barevná výmalba, barva a druh podlah v kostele atd.). V letošním roce 2022 se investovalo do záchrany této kulturní památky kostela sv. Barbory více jak půl miliónu korun. Byl pořízen projekt, který má řeší letitý problém vlhkosti v interiéru kostela, a pokračuje druhá etapa restaurování hlavního oltáře.

      

Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen R.Di. Bc. Michal Olekšák, Statutární zástupce farnosti

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP

 

Vážení a milí farníci, obyvatelé Rynoltic a přátelé farnosti Rynoltice.

V letošním roce 2013 se farnosti Rynoltice podařilo opět získat finanční dotaci z Ministerstva kultury ČR  již na pátou - a to poslední - etapu  opravy havarijního stavu krovů v kostele sv. Barbory v Rynolticích. Celou akci je možné realizovat díky solidaritě farností Dlouhý Most, Křižany a Žibřidice, které farnosti Rynoltice finančně pomohly. Farnost Rynoltice nemá žádné své ani žádné jiné finanční příjmy (jako jsou příspěvky - dary farníků, dárců nebo od obce Rynoltice, Libereckého kraje, atd..), a tak opravu havarijního stavu krovů bylo možné realizovat právě jen díky pětileté finanční podpoře ze strany zmiňovaných farností. V příštím roce 2014 by mohl být kostel po šesti letech opět otevřen a mohl by sloužit opět svému účelu. Po dokončení opravy krovů bude ještě zapotřebí v roce 2014 dodělat některé nutné opravy v interieru kostela, aby bylo možné kostel otevřít.

Práce však na kostele zdaleka nekončí. V budoucnu se bude nutné natřít báň kostelní věže, provést výměnu některých oken, prořezat lipovou alej vedoucí ke kostelu a jako poslední opravit fasádu na kostele.

Farnost Rynoltice bude i v dalších letech závislá na solidaritě farností a na darech a  příjmech z jiných zdrojů. V často skloňovaných církevních restitucích naše farnost nedostane ani korunu a ani jeden metr čtvereční jakéhokoli pozemku, a to tedy v praxi znamená, že se farnosti Rynoltice nic nebude navracet a ani finančně kompenzovat.

A tak se na Vás obracím s prosbou, pokud by někdo z Vás měl zájem nám pomoci s další opravou kostela, budeme za každý Váš dar upřímně vděční a věřte, že každý Váš dar bude vynaložen vždy a pouze na účel, na který jej darujete. Již nyní každému z Vás veliké díky a Pán Bůh Vám to zaplať.

Finanční prostředky je možné posílat na farní účet číslo: KB: 43-9917750277/0100 v.s.: 46749152

 

Probuzení života okolo i uvnitř kostela nebude záležet jen na jeho opravách a jeho otevření, ale hlavně na každém z nás, kteří budeme mít chuť a zájem pro náš rynoltický kostel svaté Barbory začít něco dělat, a to nejen pro něj, ale i pro druhé. Proto již nyní se na Vaše podněty a nápady těším.

Bc. Michal Olekšák, administrátor farnosti Rynoltice

 

FOTOGRAFIE Z AKCÍ A UDÁLOSTÍ V NAŠEM KOSTELE:

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynolticka_pout_2017_s_pozehnanim_novych_oken_generalnim_vikarem_Msgre._ICLic._Martinem_Davidkem/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynoltice_III._Beneficni_koncert/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Instalace_novych_a_repasovanych_oken_na_kostele_v_Rynolticich/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynoltice_2016_-_J.J._RYBA_Ceska_mse_vanocni/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynoltice_-_Poutni_mse_svata_a_ukladani_dokumentu_do_bane_kostela_s_otcem_biskupem_Janem_Baxantem/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynoltice_-_BENEFICNI_KONCERT_-_pan_Ludek_Vele_a_Adela_Velova/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/I._Beneficni_koncert_v_kostele_sv._Barbory_farnost_Rynoltice/

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Rynolticka_pout_2014_-_otevreni_kostela_po_6-ti_letech/