Farnost Jítrava

Římskokatolická farnost Jítrava, : 46749179

Jítrava čp. 98, 463 53 Rynoltice - Jítrava

(Prosím pozor, někde se uvádí chybně sídlo farnosti na adrese Rynoltice čp. 98, jedná se objekt ve vlasnictví Obce Rynoltice, ležící v obci Rynoltice)

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 602 945 915 (telefon na administrátora farnosti Jítrava)

E-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz nebo farnost.dlouhy.most@dltm.cz (úřední email)

            farajitrava@seznam.cz (pouze pro informace ohledně naší fary)

WEB:  www.farnost-dlouhymost.cz nebo  www.farajitrava.cz

B.Ú.: 107-9497590237/0100 Komerční banka Liberec

Veřejná sbírka - Transparentní účet na opravu kostela: 123-565970207/0100

Farní kostel v Jitravě je zasvěcen sv. Pankráci, mučedníku.

Farnost od roku 1778 a do farnosti patří: obce Rynoltice -Jitrava.


Bohoslužby:

POZOR !!! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY: 4. dubna, 2. května.

Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP

pastorační asistenti: pan Lubomír Zeman (částečný úvazek), paní Radka Šturmová