Farnost Jítrava

Římskokatolická farnost Jítrava, : 46749179

Jítrava čp. 98, 463 53 Rynoltice - Jítrava

(Prosím pozor, někde se uvádí chybně sídlo farnosti na adrese Rynoltice čp. 98, jedná se objekt ve vlasnictví Obce Rynoltice, ležící v obci Rynoltice)

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 731 110 007 (telefon na administrátora farnosti Jítrava)

E-mail: farnost.dlouhy.most@dltm.cz (úřední email)

 

B.Ú.: 107-9497590237/0100 Komerční banka Liberec

Veřejná sbírka - Transparentní účet na opravu kostela: 123-565970207/0100

 

Bohoslužby a jiné akce v kostele 2024:

24. března 2024 od 13:00 do 15:00 Velikonoce v Křišťálovém údolí - Skleněný oltář
12. května 2024    v 15:00 SVATOPANKRÁCKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ
07. června 2024 od 18:00 NOC Kostelů

 

Farní kostel v Jitravě je zasvěcen sv. Pankráci, mučedníku.

Farnost od roku 1778 a do farnosti patří: obce Rynoltice -Jitrava.

Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen R.Di. Bc. Michal Olekšák

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP

pastorační asistenti: paní Radka Šturmová

 

LISTOPAD 2022 

          V neděli 13. listopadu od 14:00 - 16:00 hodin bude náš kostel v JÍTRAVÉ otevřený pro širokou veřejnost v rámci krajské akce Víkend Křišťálového údolí. V kostele bude možné si prohlédnout objevený skleněný oltář.

V roce 2022 byl administrátorem farnosti Bc. Michalem Olekšákem nalezen dávno zmizelý starobylý sklem zdobený oltář Božího hrobu. Oltář byl postupně nalezen celý a během Noci kostelů v roce 2022 byl poprvé představen veřejnosti ve stavu ve kterém byl nalezen. Skleněný Jitravský oltář je dědictvím pestrostí sklářského umění, které se využilo i pro duchovní účely v sakrálním prostředí.Oltář se skládá z pěti samostatných částí, které dohromady tvoří ucelený skleněný oltář. Jednotlivé části oltáře jsou zdobeny ručně broušeným barevným sklem ve tvaru kamenů, které jsou také ručně upevněny do černých voskovaných neprůsvitných papírů, a tak světlo prochází přes barevné kameny, a to nám může připomínat kostelní vitráže.

Všichni jste srdečně vítáni.

 

 QR PLATBA na opravu kostela sv. Pankráce v Jítravě.

                           200,- Kč                             500,- Kč                              1000,- Kč

                                   

  Pán Bůh zaplaťza vaše dary.

 Děkujeme.