Farnost Jítrava

Římskokatolická farnost Jítrava, : 46749179

Jítrava čp. 98, 463 53 Rynoltice - Jítrava

(Prosím pozor, někde se uvádí chybně sídlo farnosti na adrese Rynoltice čp. 98, jedná se objekt ve vlasnictví Obce Rynoltice, ležící v obci Rynoltice)

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 602 945 915 (telefon na administrátora farnosti Jítrava)

E-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz nebo farnost.dlouhy.most@dltm.cz (úřední email)

            farajitrava@seznam.cz (pouze pro informace ohledně naší fary)

WEB:  www.farnost-dlouhymost.cz nebo  www.farajitrava.cz

B.Ú.: 107-9497590237/0100 Komerční banka Liberec


Farní kostel v Jitravě je zasvěcen sv. Pankráci, mučedníku.

Farnost od roku 1778 a do farnosti patří: obce Rynoltice -Jitrava.


Ubytování na faře v Jítravě

JE HOTOVO, OTEVÍRÁME PRO VÁS PO ČTYŘECH LETECH OPĚT FARU V JÍTRAVĚ.

Fara v Jítravě i nadále bude sloužit ke svému původnímu účelu farnosti, ale nyní se rozšíří její využití i pro širokou veřejnost, individuální hosty nebo skupiny ke krátkodobé návštěvě.


Fara nabízí širokou možnost využití a nyní je již ideální čas pro rezevraci na

PODZIM - ZIMA 2019, které se nám krásně již plní.

Fara v Jítravě je nově uspořádaná pro konání firemních školení, svateb, křtin, individuálních duchovních cvičení, seminářů a dílniček pro školy a školky, soustředění pěveckých sborů, které můžou využít i náš místní kostel, kde je možné uskutečnit benefiční koncert.

Pro milovníky přírody a hub je to nejideálnější výchozí místo, neboť hned u fary leží naše farní lesy se svým bohatsvím.

V zimním období bude fara také otevřena. Leží v blízkosti lyžařských středisek. 

Fara v Jítravě bude mít své nové webové stránky a budeme i na faceboku. Stránky fary jsou: www.farajitrava.cz

Na Vaše dotazy ohledně využití fary v Jítravě Vám ráda odpoví a sdělí volné termíny a možnosti paní Radka Šturmová, pastorační asistentka.

E-mail: farnostjitrava@seznam.cz

Kontakt:+420 732 716 992

Děkuji Vám za Vaši čtyřletou trpělivost a nyní se na Vás budeme moc těšit a věříme, že se v nově opravené faře budete cítit jako doma.

Za farnost a spolupracovníky

Bc. Michal Olekšák, administrátor farnosti Jítrava.


Bohoslužby:

od 1. ledna 2017 JE MŠE SVATÁ  KAŽDOU 1. SOBOTU S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ od 16:00 !!!Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP

pastorační asistenti: pan Lubomír Zeman (částečný úvazek), paní Radka Šturmová