Farnost Žibřidice

Římskokatolická farnost Žibřidice,   čp. 135, 463 53 Křižany

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt: + 420 602 945 915

E-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz nebo farnost.dlouhy.most@dltm.cz

IČ: 46745556

B.Ú.: 107-1290460287/0100 Komerční banka Liberec


Farní kostel v Žibřidicích je zasvěcen sv. Šimonovi a Judovi, apoštolům

Farnost již před rokem 1350, a do farnosti patří: obec Žibřidice a obec Zdislava
 

Bohoslužby a koncerty 2018 :

!!! Neslouží se od roku 1963 pro havaríjní technický stav kostela!!!


25. května 2018 od 18:00 do 22:00 NOC kostelů - mimořádně jen v letošním roce.


farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2018_Zdislava_a_Zibridice/


Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP