Poutní Mariánské místo ve Zdislavě

Římskokatolická farnost Jítrava,  čp. 98, 463 53 Rynoltice

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 602 945 915

E-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz

: 46749179

B.Ú.: 115-4057890217/0100 Komerční banka Liberec


Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák, Statutární zástupce farnosti

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP


Poutní kostel ve Zdislavě je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a je to starobylé poutní místo Panny Marie Zdislavské.


Bohoslužby a koncerty 2018:

 

08. května 2018 v 10:30     IV. Motorkářská pouť s žehnáním motorkářům

                                            Otec diákon Bc. Michal Olekšák


25. května 2018 od 18:00   NOC Kostelů 2018


08. září 2018 v 15:00          Obnovená starobylá Mariánská poutě z 18. století. Poutní mše svatá!!!

                                            P. ThLic. Bc. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR,

                                            generální sekretář ČBK a emeritní generální vikář litoměřické diecéze


!!! Změna vyhrazena!!!Fotografie z poutí a akcí v našem kostele:

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Obec_Zdislava_-_Marianska_pout_2016

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Obec_Zdislava_-_Marianska_pout_2017_s_zehnanim_slunecnich_hodin/