POHŘEB

27.04.2013 17:13

POHŘEB

 

"Vždyť my a mrtví nejsme vůbec odloučeni jeden od druhého, protože všichni jdeme toutéž cestou a setkáme se na témže místě. Nebudeme nikdy odděleni, protože žijeme pro Krista a nyní jsme s Kristem spojeni, jdouce mu vstříc … budeme všichni shromážděni v Kristu".

KKC; sv. Simeon Tesalonický, De ordine sepulturae: PG 155, 658B

 

Rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Jáhen nebo kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Aby si jáhen nebo kněz mohl připravit vhodný proslov, zpravidla pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením jáhna nebo kněze navštíví.

Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.

Čas návštěvy je dobré kdykoliv domluvit osobně anebo telefonicky.

 

Chcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za jáhnem před anebo po mši domluvit s ním nejvhodnější termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit v kostele na hřbitově nebo v obřadní síni?

Nebojte se telefonicky nebo osobní návštěvou oslovit jáhna nebo kněze. Je lépe, aby o tom věděl co nejdříve po úmrtí, jeho další práce se tím nebude muset měnit. Je také vhodné, aby se jáhen nebo kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého.