SVATBA

27.04.2013 17:26

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život..." (z manželského slibu)


Snoubenci chtějí vstoupit do nerozlučitelného svazku a chtějí si slíbit úctu, lásku a věrnost.

Je třeba:

  • aby alespoň jeden snoubenec byl pokřtěn v katolické církvi nebo byl katechumenem
  • zkontaktovat jáhna min. tři měsíce předem
  • vykonat přípravu (několik sezení minimálně 3x)