POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

27.04.2013 17:12

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu lidu.
II. vatikánský koncil; Lumen gentium, 11

 

Je svátostí a modlitbou pro ty, kteří se ocitli v nebezpečí smrti kvůli stáří anebo zhoršení zdravotního stavu. Kdo by nechtěl mít v nesnázích takovou pomoc, jakou je přítomnost samotného Boha? Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale doplňuje ji - tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se postaral sám Ježíš prostřednictvím této svátosti, kterou udělovali už apoštolové.

 

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc?

Pomazání nemocných se uděluje starým a nemocným lidem společně v kostele jednou ročně,

mimo to v naléhavých případech se neostýchejte zavolat kněze ihned! a kdykoliv!, abyste s ním domluvili termín návštěvy doma nebo v nemocnici.