KŘEST

27.04.2013 17:38

KŘEST

"Uvaž, když jsi byl pokřtěn, odkud pochází křest, ne-li z Kristova kříže, z Kristovy smrti. Celé tajemství je v tom, že trpěl za tebe. V něm jsi vykoupen, v něm jsi spasen."

Sv. Ambrož, De sacramentis, 2,6

 

Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Křest lze udělit také malým dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je věřící, který byl sám pokřtěn. Ani tehdy, když rodiče dítěte nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit tak, aby mohli být pokřtěni společně jako jedna rodina.

V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět na hodinách křesťanské etiky, a aby křest nebyl proti jejich vůli.

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je křest nutný?

Nebojte se přijít za jáhnem nebo knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát).

 

Chcete nechat pokřtít své dítě (0-6 let)?

Před křtem je třeba přijít na faru jeden měsíc před datem. Na datu křtu je třeba se dohodnout s jáhnem nebo knězem. Nejvhodnější je křít při mši sv. v neděli.

Příprava bude probíhat individuálně. Teprve po absolvování přípravy je možné křtít.

Na přípravách by měli být přítomni oba rodiče, vítáni jsou i kmotrové..

Chcete nechat pokřtít své dítě (7-14 let)?

Takové dítě již má být přítomno přípravě a aktivně se jí účastnit. Připravují se tedy jak rodiče, tak i dítě.

Přípravy budou probíhat individuálně. Bližší podrobnosti získáte na faře.

Chcete být pokřtěn(a) a je vám víc než 14 let?

Budoucí křesťan prochází tzv. katechumenátem, tzn. přípravou na křest probíhající individuálně trvající 1 rok.