Farní pěší pouť 2013

09.05.2013 09:55

Na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí 8. května jsme již podruhé v hojném počtu téměř stovky poutníků vyrazili na farní pouť. Letos nás cesta zavedla do Jablonného v Podještědí. Společně jsme slavili mši svatou, kterou celebroval otec Josef Faltejsek a zpěvem ji doprovodil dlouhomostecký chrámový sbor Laurentius. Poté následovala velmi zajímavá prohlídka baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a jejího podzemí s hrobem svaté Zdislavy, které jsme ve svých modlitbách odevzdali do ochrany naše rodiny. Pěší pouť pokračovala jarní přírodou ke Zdislavině studánce, kde jsme se mohli občerstvit její chladnou vodou. Děti si trochu zasoutěžily a posíleny sladkou odměnou vyšly s námi rodiči na kopec k zámku Lemberk. Z jeho věže jsme se pokochali výhledem na kraj svaté Zdislavy, kde jsme společně strávili jeden krásný májový den.