DUCHOVNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

24.05.2014 19:20

Na koho se v naší farnosti můžete obrátit, komu co náleží a kdo Vám rád poradí:

Kněžská služba: R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

Slavení mše svaté, zpovídání a zaopatřování nemocných a umírajících.

 

Jáhenská služba: R.Di. Bc. Michal Olekšák

Bohoslužba Slova, udělování křtů, oddávání snoubenců, pohřební rozloučení, udělování svátostin, návštěvy nemocných a vedení příprav na udělování svátostí.