Žehnání školákům

05.07.2020 14:08

ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM

V našem kostele bude mše svatá s žehnáním žákům, studentům
a pedagogům nikoli na konci srpna, ale až první neděli ve
školním roce tj.  v neděli 06. září v 11:00 hodin.
Požehnány budou i jejich školní pomůcky.

 Všichni žáci, studenti i pedagogové jsou
srdečně zváni.