VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA V JÍTRAVĚ - TRANSPARENTNÍ ÚČET

16.01.2020 02:26

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA V JÍTRAVÉ 
Římskokatolická farnost v Jítravě vyhlásila veřejnou sbírku na
opravu kostela svatého Pankráce v Jítravě. V havarijním stavu po vichřici je
báň na věži kostela, která byla sundána a jsou poničené dřevěné okenice.

Předpokládané náklady na tuto opravu jsou okolo jednoho miliónu korun,   

který farnost nemá a proto vyhlásila veřejnou sbírku. Peníze je možné
dávat do pokladniček na Obecním úřadě v Rynolticích nebo vložit,  na      

transparentní účet, který byl pro tuto opravu založen.

 Číslo účtu u KB je:123-565970207/0100

Všem dárcům již nyní veliké Pán Bůh Zaplať.