ÚNOROVÁ MODLITBA ZA BISKUPA STANISLAVA

12.02.2024 18:11
  • ÚNOROVÁ MODLITBA ZA BISKUPA STANISLAVA

          V letošním měsíci únoru budeme v naší farnosti společně prosit o dary  

          Ducha svatého, pro nově nastupujícího biskupa Stanislava.

           04. února v 10:00 Bohoslužba Slova s adorací

           16. února v 18:00 Křížová cesta

           18. února v 10:00 Mše svatá

           25. února v 10:00 Bohoslužba Slova s adorací