SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 2020

03.07.2020 03:59

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 2020

Letos v neděli 09. srpna 2020 v 15:00 bude sloužena poutní mše svatá ke cti
svatého jáhna a mučedníka Vavřince, patrona farnosti a obce Dlouhý Most.
Letošním hlavním celebrantem a poutním kazatelem bude

R. D. Mgr. Radek Jurnečka

Liberecký arciděkan a okrskový vikář  .

Tak jako každý rok i letos bude v sobotu
a v neděli v obci probíhat tradiční pouťové veselí s atrakcemi.

Srdečně Vás zvou dlouhomostečtí farníci