Příprava na první svaté přijímání

26.09.2021 23:31

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Od 5. října 2021 začne v naší farnosti příprava na první svaté přijímání. Příprava bude
probíhat jednou za čtrnáct dní vždy v úterý od 15:30 na faře na Dlouhém Mostě.

Přípravu povede jáhen Michal a první svaté přijímání by bylo v červnu 2022.