Příprava na biřmování v roce 2019

24.09.2018 17:05

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

V roce 2019 bychom rádi uskutečnili po dlouhých letech v naší farnosti udílení svátosti
biřmování, příprava by začala od listopadu 2018. Je tedy stále možnost se
přihlásit, a to až do konce měsíce října, abychom domluvili přesný termín a čas
přípravy.


Více informací u jáhna Michala.