PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 2022

05.10.2021 05:10
  • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 2022

V roce 2022 bychom rádi uskutečnili po dlouhých letech v naší farnosti udílení svátosti biřmování, příprava by začala od listopadu 2021. Je tedy stále možnost se přihlásit, a to až do konce měsíce října, abychom domluvili přesný termín a čas přípravy. Více informací u jáhna Michala.