OBNOVENÍ DLOUHOMOSTECKÉHO POSVÍCENÍ - JIŽ TUTO NEDĚLI

16.04.2018 13:07

Od konce druhé světové války se v kostele na Dlouhém Mostě neslavilo posvícení. V loňském roce, kdy jsme si připomínaly jubileum farnosti, bylo zjištěno a potvrzeno přesné datum, kdy byl náš farní kostel na Dlouhém Mostě posvěcen - proto slavíme posvícení, je to připomínka dne, kdy byl kostel posvěcen.

Dnem posvěcení kostela byl 23. duben 1699. Letos tomu je tedy 319. let od jeho vysvěcení.


Slavnostní mši svatou bude sloužit v neděli 22. dubna 2018 v 10:00 hodin

Jm. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek

 generální vikář litoměřické diecéze


Bohoslužbu svým zpěvem dobrovodí sbor Laurentius


 Po slavnostní mši svaté bude požehnán nový kříž nad hrobem, kde je pohřben první samostatně ustanovený dlouhomostecký duchovní. Hrob se nalézá hned u vstupu na hřbitov u věže kostela. Místo odpočinku prvního duchovního na Dlouhém Mostě bylo objeveno minulý rok biskupským archivářem panem Mgr. Martinem Barusem.


Všichni jste srdečně zváni, nebudou chybět posvícenské koláče.