Nové zábradlí u vstupu do kostela pro starší a nemohoucí návštevníky kostela

29.01.2018 22:14

Starší a méně pohybliví návštěvníci našich bohoslužeb a akcí v kostele se můžou začít těšit na nové zábradlí u vstupu do kostela. Zábradlí bude vyrobeno tradiční kovářskou technologií a bude symetricky osazeno na obou stránách u vstupu do kostela dle návrhu pana kováře.

Pořízené zábradlí bude financováno pouze s vlastních zdrojů a darů od lidí.

Celkové náklady činí 25.000,-Kč


Již se vybralo:

Dar z roku 2017 6.000,- Kč

14. ledna 2018 dar dětí 5.500,-Kč

21. ledna 2018 dar 2.200,-Kč

28. ledna 2018 dar 3.600,-Kč

18. ledna 2018 dar 2.000,-KčZbývá vybrat už jen částku 5.700,-Kč stav je k 14. 2. 2018.


Přispět můžete v neděli po mši svaté u otce diakona Michala nebo

poslat příspěvek na účet farnosti.

číslo účtu u KB:43-9917960207/0100 do zprávy uvědte: dar na zábradlí.


Již nyní Vám všem velké díky a Pán Bůh zaplať.