Mše svatá za P. Josefa Součka

28.06.2018 05:08

MŠE SVATÁ ZA P. JOSEFA SOUČKA


V neděli 8. července 2018 v 10:00 vzpomeneme při mši svaté na našeho
bývalého kněze a dobrodince P. Josefa Součka,

který byl před dvaceti lety povolán ke svému Pánu.

P. Josef Souček byl dlouholetým libereckým kaplanem, který pravidelně do farnosti Dlouhý Most
dojížděl sloužit mše svaté a udělovat svátosti.