Děkovná mše svatá

02.07.2020 13:57

        
DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ
ZA 50 LET ŽIVOTA

V neděli 19. července 2020 v 10:00 při mši svaté společně poděkujeme
Pánu Bohu za padesát let života našeho milého otce P. Michala Podzimka.