Bohoslužby ve farním kostele na Dlouhém Mostě se KONAJÍ, ale s omezením

14.01.2020 06:58

BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ, ALE V OMEZENÉM POČTU!!!

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků na bohoslužbách závislý na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace). Je třeba, aby duchovní správcové i účastníci bohoslužeb sledovali aktuální situaci a řídili se podle vyhlášených stupňů.

Maximální počet účastníků na bohoslužbách:

100%  = 130 osob k sezení

3. stupeň- max.   30%  = 39 osob
4. stupeň - max.  20%  = 26 osob
5. stupeň - max.  15%  = 19 osob

DOPORUČUJEME se předem domluvit s jáhnem Michala +420 602 945 615 jaká je aktuální obsazenost na nedělní bohoslužbu.

Nedodržování vyhlášených norem s sebou přináší zákonné sankce. 

Při každé bohoslužbě a návštěvě kostela je povinnost:

1) Rouška přes ústa a nos.

2) Dezinfikovat si ruce u vstupu do kostela.

3) Rozestup 2m.

4) Pozdravení pokoje pouze úklonou.

5) Svaté přijímání doporučeno do dlaní.