BIŘMOVÁNÍ 2023

24.09.2022 02:45
  • BIŘMOVÁNÍ 2023

V červnu 2023 bude po dlouhých letech v naší farnosti udílení svátosti biřmování, setkání je po nedělní bohoslužbě. 

Více informací u jáhna Michala.