Opravy

                                               

 PŘIPRAVOVANÉ OPRAVY - PLÁN NA OBDOBÍ 2014 - 2020

Pořízení nové kostelní mříže a její instalace do hlavního vstupu kostela

Oprava vstupních dveří

Projektová dokumentace na generální opravu interiéru kostela

Restaurátorský průzkum maleb a oltářů

Sanační práce v interiéru kostela

Nová elektroinstalace

Nové osvětlení kostela

Vytápění kostela

Výmalba kostela

Oprava varhan

Restaurování oltářůRealizované opravy v letech 2008- 2013

 Generální oprava krovů a výměna střešního pláště na kostele, nátěr věžní báně a sanktusové věžičky, oprava a nátěr omítek na celém kostele.

 Částka ca 3. 206.850,-Kč  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dokončeno

 Oprava sklovitráže a osazení ochranné sítě.

Částka  34.000,- Kč Provedeno 2008

Zpracování projektu na opravu krovů a střechy věže a lodi kostela.

Částka 10.000,- Kč Provedeno 2008
Instalace nového bezpečnostního zařízení na policejní pult.

Částka 198.000,- Kč Provedeno 2008

Výroba a instalace tří dveří v kostele na Rašovce.

Částka ca 91.506,-Kč Provedeno 2009

Oprava  a nátěr okenic na věži kostela.

Částka ca 80.000,- Kč Provedeno 2010

Projekt na dotaci z fondů EU.

Částka ca 30.000,- Provedeno 2010

Finanční spoluúčast na obnově a opravě kříže v Šimonovicích.

Částka ca 6.000,- Kč Provedeno 2010