Připravované akce 2018

Jedná se pouze o část připravovaných akcí na letošní rok, které jsou již potvrzené.

Během roku se bude program aktualizovat a doplňovat o další akce.


Těšíme se na Vás.


LEDEN

6.-7. ledna     Dlouhý Most, Javorník, Šimonovice, Mínkovice - Tříkrálové žehnání obydlí 

                                       začátek od 14:00 do 16:00.

13. ledna        Filipov - pouť farníků do baziliky ve Filipově, začátek biskupské mše svaté ráno ve 04:00


ÚNOR

14. února        Dlouhý Most - POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00 s udělováním popelce

18. února        Dlouhý Most - I. neděle postní v 10:00 mše svatá


BŘEZEN

18. března       Dlouhý Most - Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných v 10:00 hodin

25. března       Dlouhý Most - KVĚTNÁ NEDĚLE v 10:00
29. března       Dlouhý Most - ZELENÝ ČTVRTEK od 18:00 hodin s tichou adorací do 20:00 hodin

30. března       Dlouhý Most - VELKÝ PÁTEK od 15:00 hodin s obřady

31. března       Dlouhý Most - VELIKONOČNÍ VIGILIE od 19:30 hodin se sborem Laurentius

01. dubna        Dlouhý Most - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ od 10:00 hodin.


DUBEN

08. dubna        Mínkovice - POUTNÍ SLAVNOST, kaple BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ v 15:00 ???

22. dubna        Dlouhý Most -  POSVÍCENÍ - 319. let od posvěcení kostela (23. dubna 1699)

                                             začátek od 10:00 hodin. 

28. dubna        Dlouhý Most - Motorkářská bohoslužba s žehnáním motorkářům, začátek v 10:00 hodin

                                           Předsedá a bude žehnat motokářům Otec diákon Bc. Michal Olekšák

KVĚTEN

01. května       Hejnice - farní pouť k Panně Marii Spanilé - MATER FORMOSA, 

                                    Česká mše svatá s originálem milostné sochy. Mše svatá od 15:00 hodin

08. května       Zdislava- IV. Motorkářská pouť s žehnáním motorkářům, začátek v 10:30 hodin

                                     Předsedá a bude žehnat motokářům Otec diákon Bc. Michal Olekšák

20. května      Dlouhý Most  - od 10:00 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

27. května      Javorník - Poutní mše svatá s procesím k horské kapli se zastavením u kaple sv. Antonína. 

                                     Od 14:00 hodin procesí od kostela na Dlouhém Mostě a 

                                     od 15:00 hodin poutní mše svatá u Horské kaple na Javorníku.

                                     Předsedá P. Ing. Mgr. Jeroným Jurka OFM, emeritní provinciál a

                                     administrátor Ruprechtic.


ČERVEN

03. června       Dlouhý Most - od 10:00 Mše svatá pro děti a mládež na téma Nejsi v Církvi sám.

                                           Předsedá R.D. Mgr. Jozef Kadlic, kaplan pro mládež litoměřické diecéze

09. června       Dlouhý Most - od 11:00 Děkovná bohoslužba

10. června       Rašovka - Poutní mše svatá ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin

23. června       Křižany - KONCERT AKS. Začátek v 15:00 v kostele


SRPEN

12. srpna        Dlouhý Most - V 15:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince

                                           Předsedá R.D. Mgr. Vít Audi, děkan Frýdlanský

19. srpna        Raspenava  -  putování na poutní mariánskou mši svatou v kostele v Raspenavě od 10:30


ZÁŘÍ

01. září           Křižany - Česko - Německá mše svatá s rodáky v 10:00.

08. září           Zdislava - kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století. Poutní mše svatá

                                      začátek v 15:00 hodin.

                                     Předsedá P. ThLic. Bc. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR,

                                     generální sekretář ČBK a emeritní generální vikář.

09. září            Dlouhý Most - Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb v 10:00 hodin

30. září            Rašovka - kostel, v 15:00 POSVÍCENÍ


ŘÍJEN

06. října          Křižany - Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům

26. října          Rynoltice - SLAVNOSTNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR.

                                      Od 14:00 zasazení lipové áleje a koncert za účasti obyvatel a vážených hostů,

                                      Otec biskup Jan Baxant a pan Hejtman Martin Půta.

28. října          Dlouhý Most - Koncert u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR


LISTOPAD

02. listopadu    Dlouhý Most - DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE

                                            Vzpomínka na všechny věrné zemřelé od 17:00 hodin

04. listopad      Rašovka - Mše svatá - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé od 15:00 hodin

11. listopadu    Dlouhý Most - kostel - Svatomartinská neděle s žehnáním letošního vína v 10:00 hodin


PROSINEC

02. prosince     Dlouhý Most - kostel - Zahájení adventu s koncertem od 16:30 hodin

05. prosince     Dlouhý Most - kostel - Příchod Mikuláše s nadílkou

07. prosince     Rynoltice - kostel - Benefiční koncert od 18:00 hodin

08. prosince     Rynoltice - kostel - Pouť ke cti svaté Barbory od 11:00 hodin

12. prosince     Dlouhý Most v kostele Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem v 18:00 hodin

16. prosince     Křižany  - kostel Betlémské světlo s adventím koncertem od 16:00 hodin

24. prosince     Půlnoční 2018

                       16:00 Dlouhý Most - Slavnostní Bohoslužba Slova pro rodiny s Betlémským světlem

                       16:00 Jítrava  - Vánoční Mše svatá ??? 

                       21:30 Křižany - Slavnostní vánoční bohoslužba Slova

                       22:00 Dlouhý Most - Půlnoční mše svatá

                       22:00 Rynoltice - Půlnoční mše svatá

                       23:00 Zdislava - Půlnoční bohoslužba Slova

27. prosince  Dlouhý Most - Vánoční koncert sboru Laurentius, začátek v 17:00 hodin

28. prosince  Rynoltice - KONCERT J.J. Ryba Česká mše vánoční sbor JEŠTĚD, začátek v 19:00 hodin

30. prosince  Dlouhý Most - v 10:00 hodin Svátek svaté rodiny.

                                         Žehnání manželům a poděkování za rok 2018.


Změna programu vyhrazena.