Připravované akce 2017

7.-8. ledna       Dlouhý Most, Javorník, Jeřmanice, Šimonovice, Mínkovice - 

                      Tři králové žehnání obydlí od 14:00 do 16:00.

13. ledna         Filipov - pouť farníků do baziliky ve Filipově začátek biskupské mše svaté ráno ve 04:00.

25. února        Dlouhomostecký MASOPUST od 10:00 hodin, masopustní průvod obcí.  

25. února        Dlouhomostecký MASOPUST od 20:00 hodin, masopustní veselice

                        na obecním sále.

01. března       Dlouhý Most - POPELEČNÍ STŘEDA od 18:00

26. března       Dlouhý Most - Udílení svátosti pomazání nemocných v 10:00 hodin v kostele.

09. dubna        Dlouhý Most - KVĚTNÁ NEDĚLE v 10:00 s NOVOKNĚZEM R.D. Mgr. Pavlem Michalcem
13. dubna        Dlouhý Most - ZELENÝ ČTVRTEK od 18:00 hodin s tichou adorací do 20:00

14. dubna        Dlouhý Most - VELKÝ PÁTEK od 18:00 hodin s obřady.

15. dubna        Dlouhý Most - VELIKONOČNÍ VIGILIE od 20:00 hodin se sborem Laurentius.

16. dubna        Dlouhý Most - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ od 10:00 hodin

23. dubna        Mínkovice - POUTNÍ SLAVNOST kaple BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ v 15:00 hodin

                       poutní mše svatá  s mimořádnou možností uctění ostatků  

                       svatého papeže  JANA PAVLA II.

                      Celebruje R. D. Mgr. Tomasz Dziedzic se sborem Laurentius

29. dubna        Dlouhý Most - VI. Motorkářská bohoslužba s žehnáním motorkářům, začátek v 10:00 hodin.

01. května       Hejnice -  farní pouť k Paně Marii Spanilé - MATER FORMOSA, 

                                         česká mše svatá s originálem milostné sochy. Mše svatá od 15:00 hodin.

08. května       Zdislava- III. Motorkářská bohoslužba s žehnáním motorkářům,

                       začátek v 10:30 hodin. R.D. Michal Olekšák

04. června       Dlouhý Most  - od 10:00 slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

09. června       Dlouhý Most - Noc kostelů 2017 od 18:00 - 23:00

11. června       Javorník - Poutní mše svatá s procesím k horské kapli

                         Od 14:00 hodin procesí od kostela na Dlouhém Mostě.

                         Od 15:00 hodin poutní mše svatá- hlavní celebrant P. Bartoloměj Černý OFM

18. června       Rašovka - Poutní mše svatá ke cti svatého Antonína od 15:00 hodin.R.D. Josef Faltejsek

24. června       Křižany - KONCERT AKS. Začátek v 15:00 v kostele.

05. srpna         Dlouhý Most - V 11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti svatého Vavřince.

                                                 Celebruje. J.M. can. Karel Havelka

13. srpna        Raspenava  -  putování na poutní mariánskou mši svatou v kostele v Raspenavě

                                              od 10:30 mše svatá s biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. 

09. září            Zdislava - kostel, Obnovení starobylé Mariánské poutě z 18. století.

                                         Poutní mše svatá v 15:00 hodin.

                                         Celebruje J.M. can. Jiří Hladík. O.Cr.

10. září            Dlouhý Most - Bohoslužba za všechny školáky s žehnáním školních potřeb v 10:00 hodin.

24. září            Rašovka - kostel, v 15:00 POSVÍCENÍ, Celebruje ICLic. Mgr. Radek Vašinek a

                                                                                        káže ICLic. Mgr. Pavel Andrš

01. října          Dlouhý Most HLAVNÍ JUBILEJNÍ MŠE SVATÁ v 15:00 Hodin

                        Hlavní celebrant a kazatel  Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th.D.

06. října          Rynoltice - KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ od 19:00 hodin.

07. října          Křižany - Svatohubertská mše v 10:00 s žehnáním zvěři a myslivcům R.D. Jaroslav Gajdošík

08. října          Dlouhý Most - Přednáška o historii farnosti. Mgr. Martin Barus. Začátek v 15:00

02. listopadu    Dlouhý Most - DUŠIČKOVÝ VEČER V KOSTELE

                                                  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé od 17:00 hodin

05. listopad      Rašovka - Mše svatá - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé od 15:00 hodin.

12. listopadu    Dlouhý Most - kostel - Svatomartinská neděle s žehnáním letošního vína v 10:00


02. prosince     Šimonovice - před OÚ - Zahájení adventu v Šimonovicích od 16:00 hodin.

03. prosince     Dlouhý Most - kostel - Zahájení adventu v Dlouhém Mostě od 16:30 hodin.


08. prosince     Rynoltice - kostel - Benefiční koncert od 17:00 hodin. 

09. prosince     Rynoltice - kostel - Pouť ke cti svaté Barbory od 11:00 hodin.

                                       Mons. J.M. can ICLic. Mgr. Martin Davídek

13. prosince     Dlouhý Most před kostelem Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem v 18:00 hodin

17. prosince     Zdislava - kostel KONCERT od 17:00 J. J. Ryba Česká mše vánoční a BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

17. prosince     Křižany  - kostel Betlémské světlo od 18:30 hodin.


24. prosince    Půlnoční 2017

                       16:00 Dlouhý Most - Slavnostní Bohoslužba pro rodiny s Betlémským Světlem

                       16:00 Jítrava  - Vánoční Mše svatá

                       21:30 Křižany - Slavnostní vánoční bohoslužba

                       22:00 Dlouhý Most - Půlnoční mše svatá

                       22:00 Rynoltice - Půlnoční mše svatá

                       23:00 Zdislava - Půlnoční bohoslužba


27. prosince  Dlouhý Most - Vánoční koncert sboru Laurentius začátek v 17:00

29. prosince  Rynoltice - KONCERT J.J. Ryba Česká mše vánoční sbor JEŠTĚD začátek v 19:00.

31. prosince  Dlouhý Most - v 10:00 hodin Svátek svaté rodiny. Žehnání manželům a poděkování za rok 2017.


Změna programu vyhrazena.