Poutní Mariánské místo ve Zdislavě

Římskokatolická farnost Jítrava,  čp. 98, 463 53 Rynoltice

Doručovací adresa: Dlouhý Most čp. 103, 463 12 Dlouhý Most

Kontakt:  + 420 602 945 915

E-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz

: 46749179

B.Ú.: 115-4057890217/0100 Komerční banka Liberec


Personální obsazení farnosti

administrátor exc. in materialibus: trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák, Statutární zástupce farnosti

administrátor exc. in spiritualibus: kněz  P. Pavel Maria Mayer OP


Poutní kostel ve Zdislavě je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a je to starobylé poutní místo Panny Marie Zdislavské.


Bohoslužby a koncerty: rok 2017

Sobota

9. září 2017 v 15:00

STAROBYLÁ MARIÁNSKÁ POUŤ KE CTI PANNY MARIE ZDISLAVSKÉ

Celebruje: J.M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr, prelát a probošt svatoštěpánské kapituly


Sobota

18. listopadu 2017 v 14:00

KONCERT

sbor A My Taky


Sobota před II. Neděle adventní

9. prosince 2017 v 17:00
ZAHÁJENÍ ADVENTU v kostele a žehnání adventních věnců

R.D. Bc. Michal Olekšák, diakon a administrátor farnosti


Štědrý den

24. prosince 2017 v 22:30
PULNOČNÍ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA  s vlastním sousedským sborem

R.D. Bc. Michal Olekšák, diakon a administrátor farnosti


!!! Změna vyhrazena!!!


Fotografie z poutí a akcí v našem kostele:

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/Obec_Zdislava_-_Marianska_pout_2016