SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 2017

19.06.2017 14:33

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 2017

Letos v sobotu 5. srpna 2017 v 11:00 bude sloužena poutní mše svatá ke cti
svatého jáhna a mučedníka Vavřince, patrona farnosti a obce Dlouhý Most.
Letošním hlavním celebrantem a poutním kazatelem bude

emeritní generální vikář, děkan kapituly
R.D. Karel Havelka.

Tak jako každý rok i letos bude po mši svaté v obci probíhat tradiční pouťové veselí
s atrakcemi.

Srdečně Vás zvou dlouhomostečtí farníci