MÁME SVÉHO PRVNÍHO JÁHNA

22.05.2014 06:44

V sobotu 17. května 2014 byl v bazilice Navštívení Panny Marie vysvěcen na jáhna Bc. Michal Olekšák, současný administrátor in materialibus naší farnosti. Stal se tak prvním trvalým jáhnem v historii naší farnosti.

Jako nový duchovní naší farnosti bude mít nastarost křtiny, svatby, poslední rozloučení, výuku náboženství a bude se pravidelně střídat s knězem naší farnosti v kázáních při mši svaté a povede bohoslužby Slova.