JUBILEUM FARNOSTI DLOUHÝ MOST

06.04.2017 14:11


JUBILEUM FARNOSTI DLOUHÝ MOST

Římskokatolická farnost Dlouhý Most si
v letošním roce připomíná 230 let od svého založení, kdy se stala
samostatnou farností. Toto naše výročí si chceme připomenout během celého roku
mnohými významnými akcemi, které budou probíhat v kostele svatého
Vavřince, ale i mimo něj. Připravujeme dvě fotografické výstavy ze života
farnosti, je připravena výtvarná soutěž pro děti. Plánujeme benefiční koncerty a
rádi bychom připravili odbornou přednášku o historii naší farnosti a bohoslužbu
se setkáním těch, kteří od konce války byli pokřtěni v našem farním
kostele. Plánujeme obnovit hrob prvního dlouhomosteckého faráře a zahájit
sbírku na nové zvony. Ale tím hlavní bodem by měly být připravované bohoslužby
v našem farním kostele, kde by na konci září měla proběhnout hlavní
děkovná mše svatá. Chtěli bychom také ve všech kaplích, které jsou na území
naší farnosti, uspořádat poutě, které by zde odsloužili pozvaní hosté: v Mínkovicích,
na Rašovce, na Javorníku.  Již nyní
v měsíci dubnu se podařilo, že na první pouť v kapli Božího
Milosrdenství v Mínkovicích budou přivezeny ostatky svatého papeže Jana
Pavla II. A ještě mnoho dalšího.....

Tak nám, prosím, dovolte, již nyní Vás všechny
srdečně pozvat do naší farnosti na jubilejní oslavy.


Za všechny dlouhomostecké farníky

 


Bc. Michal Olekšák,

Diakon a administrátor farnosti Dlouhý Most