JUBILEUM FARNOSTI DLOUHÝ MOST

Římskokatolická farnost Dlouhý Most si
v letošním roce 2017 připomíná 230 let od svého založení, kdy se stala
samostatnou farností.